Palvelut

JK Lease Oy tarjoaa perinteistä huolto- ja rahoitusleasingpalvelua, sekä palvelumallin jossa asiakkaalle räätälöidään läpinäkyvä, joustava ja kustannustehokas tapa toimia.

Asiakaslähtöinen palvelumalli koostuu seuraavista osista. Ensimmäinen vaihe perustuu aitoon vuorovaikutukseen, jossa asiakkaan autopolitiikka ja autoihin liittyvät prosessit ja organisaatio käydään mahdollisimman hyvin läpi.

Tämän jälkeen muodostetaan molemmin puolin ymmärrettävä tahtotila johon räätälöidään oikeat palvelut ja tehokas toiminta. Tahtotila voi käsittää autopolitiikan päivityksen tai rakentamisen yhdessä asiakkaan kanssa. Se voi myös sisältää kaiken autoihin liittyvän hallinnoinnin ulkoistuksen, sisältäen autojen ohella autojen varustelun, polttoaineet ja vakuutukset.

Tahtotilan määrityksen jälkeen luodaan selkeät ja optimaaliset toimintatavat jotka perustuvat avoimeen ja luottamukselliseen asiakassuhteeseen. Mallissa asiakkaan tiedossa on autoiluun liittyvät kustannukset ja asiakas voi itse myös vaikuttaa niihin huolellisella ja tarkalla autojen käytöllä.

Asiakas saa myös sovituin väliajoin kootusti tietoa autoiluun liittyvistä kustannuksista jotka myös edesauttavat autokannan optimoinnissa ja säästöjen hakemisessa.

Comments are closed.